diagnostyka

Oferujemy:
  • Badanie skalą inteligencji Wechslera dla dzieci, wersją zrewidowaną Test Wechslera jest rzetelnym narzędziem do oceny funkcjonowania intelektualnego dzieci i cieszy się niesłabnącym uznaniem na świecie.

    Jest to narzędzie szczególnie wartościowe ze względu na to, że będąc złożoną skalą, zawiera testy werbalne jak i niewerbalne, angażujące różne funkcje intelektualne – umożliwia zatem wszechstronną diagnozę intelektu, biorąc jednak pod uwagę różnice indywidualne każdego dziecka.

    Test inteligencji dla dzieci przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Skalę Wechslera stosuje się w diagnozie trudności w uczeniu się oraz w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, a także w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionych. Test ten jest jednak szczególnie przydatny w ocenie dojrzałości szkolnej oraz w każdym przypadku, gdy chcemy upewnić się, czy nasze dziecko rozwija się prawidłowo i w odpowiednim tempie.

    Badanie testem Wechslera nie niesie ze sobą stresu dla małego człowieka, gdyż odbywa się w formie zabawy, angażując dziecko w aktywność związaną z rysowaniem, układaniem klocków czy przechodzeniem przez labirynty. Aby dokonać trafnej i rzetelnej oceny, na wykonanie testu potrzebne są średnio dwa do trzech 45-minutowych spotkań. Na koniec prezentowana jest rodzicom pełna diagnoza dziecka, w której psycholog nie tylko ujmuje poziom inteligencji dziecka w stosunku do grupy kontrolnej, ale także szczegółowo omawia ewentualne trudności oraz doradza w kwestii wyrównania dysfunkcji.

    Kontakt: mgr Anna Rzążewska, tel. 608 237 974

CENTRUM PROFESJONALNEJ TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ I PAR 50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 21, budynek B, I piętro