terapie małżeńskie i par

ZAPRASZAM NA TERAPIĘ PAR, JEŚLI:
 • związek partnerski przynosi Wam dużo cierpienia,
 • przeżywacie z partnerem niepowodzenia i komplikacje w Waszym związku,
 • jedno z Was zdradziło,
 • w Waszym związku brakuje wzajemnego zaufania,
 • Wasze życie seksualne przestało Was satysfakcjonować i nie buduje już wzajemnej bliskości,
 • chcecie zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na Wasz związek, np. zbytnie podporządkowanie się partnera własnym rodzicom,
 • w Waszym związku dochodzi do burzliwych kłótni, walki, wzajemnego krzywdzenia i oskarżeń i chcecie przestać tak się zachowywać,
 • w Waszym związku zaszła zmiana (staliście się rodzicami, dojrzewanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie pracy przez partnera) i trudno Wam wrócić do równowagi, jaka istniała przed tą zmianą,
 • w Waszym związku jest dużo zazdrości o przeszłe związki Waszego partnera/partnerki,
 • budujecie kolejny związek i chcecie, by był lepszy niż poprzedni i nie zawierał dysfunkcyjnych, niszczących elementów, pragniecie przerwać błędne koło autodestrukcyjnych zachowań,
 • rozważacie, czy zostać razem, czy się rozstać i chcecie podjąć właściwą, obiektywną decyzję,
 • nie wiecie, jak o swojej decyzji, np. o rozwodzie, poinformować najbliższą rodzinę, jak rozmawiać z dziećmi, aby przysporzyć im jak najmniej cierpienia,
 • dominujące uczucia w Waszym związku to niepokój, depresja, uczucie samotności i niezrozumienia.
Po wnikliwym zbadaniu rodzaju problemów występujących w związku, z punktu widzenia każdego z małżonków, dążę do poprawy komunikacji w relacji, zrozumienia potrzeb własnych jak i partnera, dostrzeżenia błędów i dysfunkcji w dotychczasowym funkcjonowaniu związku oraz określenia efektywnych sposobów ich naprawy.

Serdecznie zapraszam Anna Rzążewska, psycholog, psychoterapeuta
Tel. 608 237 974 (kliknij aby zadzwonić)
CENTRUM PROFESJONALNEJ TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ I PAR 50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 21, budynek B, I piętro